สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

ประกอบด้วย

  • ในกรณีที่คุณเข้าร่วมเป็นทีมโปรดดำเนินการเป็นรายบุคคล
    การรับรองหนึ่งครั้ง สามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้หลายภาษา เช่น ไทย อังกฤษ ฯลฯ

มีหลักฐานยืนยันปรากฏอยู่ในใบรับรองที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว หากจำเป็นต้องการตรวจสอบการเข้าร่วมของคุณ

ระยะเวลาที่แสดงบนใบรับรองนี้ถึงขีดจำกัดที่แสดงด้านบน (หากเกินขีดจำกัดสามารถแบ่งขอตรวจสอบเพิ่มเติมได้)

เพื่อให้ได้หลักฐานการรับรองที่ดีขึ้น การได้เลือกการออกแบบใด ๆ ก็ดีสำหรับคุณ ส่วนขยายงานออกแบบที่คุณสามารถเลือกได้แสดงด้านบน

3 ขั้นตอนดำเนินการของรับรอง

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

1. เลือก

เลือกประเภทย่อยของประเภทการรับรอง/เกียรติบัตร (ความเร่ง ภาษา ฯลฯ) ที่คุณต้องการรับ

2. จ่าย

ชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการตรวจสอบ/รับรอง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทที่คุณเลือก

3. กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณ รวมถึงการขอรับรอง เพื่อดำเนินการ

เพื่อดำเนินการต่อ โปรดเลือก