Laptop and Stationery

ตรวจสอบการรับรองย้อนหลัง

โปรดเลือกประเภทหลักฐานที่ปรากฏบนเอกสารรับรอง

มีคิวอาร์โคด

หากมีคิวอาร์โค้ด สามารถแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงการค้นหาข้อมูลการรับรอง หรือตรวจสอบข้อมูลได้

ไม่มีคิวอาร์โค้ด

หากไม่มีคิวอาร์โค้ด จะต้องส่งข้อมูลการตรวจสอบการรับรองทางอีเมลให้เจ้าหน้าที่ และจะได้รับการตอบกลับ

ไม่สามารถตรวจสอบได้

หากพบปัญหาในการดำเนินการตรวจสอบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ โดยคลิกที่นี่