Trash Picking

กิจกรรมอาสาสมัคร

ที่ไหน เมื่อไร ก็เป็นจิตอาสาได้

กิจกรรม

อาสาสมัคร

ออนไลน์

เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรับเกียรติบัตร

กิจกรรม

งานอาสา

ทั่วไทย

ค้นหางานอาสาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

จิตอาสาออนไลน์

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

เกียรติบัตรฟรี

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ

 

ผลงานถูกส่งไปที่ไหน?

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

กำลังดำเนินการ

ส่งมอบผลงาน กิจกรรมออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ

กิจกรรมออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ อยู่ระหว่างการปรับปรุงผลงาน และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้แจกผลงานในปี 2565

ส่งมอบผลงาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพาะปลูกจำนวน 500 ต้น ในรอบแรก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน (เริ่มเพาะพันธุ์ มกราคม. 2565)

ส่งแล้ว