พอดแคสต์สอนภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่สื่อและคอนเทนต์

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมชื่อเรื่องและเนื้อหา

เตรียมเรื่องและเนื้อหาที่จะพอดแคสต์ให้พร้อม


ขั้นตอนที่ 2

บันทึกเสียงและตัดต่อเสียง

เริ่มดำเนินการบันทึกเสียง และตัดต่อพร้อมสำหรับส่งให้ปลายทาง

ขั้นตอนที่ 3

ส่งผลงานและขอใบรับรอง

  • ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "คลิกที่นี่เพื่อส่งผลงาน" โดยส่งเป็นไฟล์เสียง หรือนามสกุลไฟล์ .mp3 เท่านั้น


  • ขอใบรับรอง/เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยทันที กรณีทำเป็นทีม ให้ดำเนินการเป็นรายบุคคล (เกียรติบัตร 1 แผ่น ใส่ชื่อได้ 1 คนเท่านั้น)


ส่งผลงาน คลิกที่นี่ >

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตร >

อุปกรณ์และวิธีการการบันทึกเสียง

ข้อมูลกำลังอัพเดต

เทคนิคการบันทึกเสียง

ข้อมูลกำลังอัพเดต

แนวทางการดำเนินโครงการ

ทางทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com จะผลิตแคมเปญพอดแคสต์ในโอกาสต่างๆ ให้กับทางสมาชิกจิตอาสาการรวบรวมพอดแคสต์ต่างๆ ที่ได้จากสมาชิกจิตอาสา

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ผ่านทางช่องทาง spotify ของทาง uncommon cooperative (UNC)

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นจิตอาสาอย่างไร

เป็นการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น

จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมสามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรอง กยศ.และกรอ. รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >