top of page

เมื่อสมัครหรือเข้าร่วมเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมจะไปอยู่ใน

อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

  • 30วัน
  • 7ภารกิจ

About

-ชั่วโมงอาสา - 10-20 ชม./ผลงาน -การรับรอง - เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) -แนะนำเพื่อ - เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ -แต้ม- เมื่อสมัครกิจกรรมนี้ จะได้รับแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (บางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี) ตรวจสอบสิทธิ์/แต้ม ได้ทาง https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards -ภาษา- ไทย (ผู้เข้าร่วมในประเทศเท่านั้น) -ภาพรวม- หนึ่งในกิจกรรมที่มีดีและมีส่วนร่วมที่มุ่งสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการศึกษา ผ่านกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนางานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาและให้ข้อมูลโดยใช้ PowerPoint พร้อมกับเกมถามตอบแบบโต้ตอบ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และปรับปรุงประสบการณ์การศึกษาสำหรับนักเรียน ภาพรวม : กิจกรรมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมโอกาสให้ผู้พิการในสายตาได้เข้าถึงวรรณกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น ในฐานะอาสาสมัคร คุณเพียงต้องสร้างไฟล์เสียงของหนังสือที่จะใช้ในห้องสมุดเสียงของโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงหนังสือได้หลากหลายประเภท ทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับความสุขในการอ่านผ่านรูปแบบเสียง

Overview

โปรแกรมกิจกรรมนี้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับกลุ่ม คุณจะสามารถเข้ากลุ่มเมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม

UNCOMMON VOLUNTEER Group

UNCOMMON VOLUNTEER Group

สาธารณะ สมาชิก 10,350 คน

Share to Friends

Registration Fee

฿229.00

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page