top of page

เมื่อสมัครหรือเข้าร่วมเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมจะไปอยู่ใน

วาดภาพการ์ตูนช่วยพัฒนาเยาวชน

  • 30วัน
  • 6ภารกิจ

About

-ชั่วโมงอาสา- 5-7ชั่วโมง/ภาพ -การรับรอง- เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) -แนะนำเพื่อ- เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ -แต้ม- เมื่อสมัครกิจกรรมนี้ จะได้รับแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (บางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี) ตรวจสอบสิทธิ์/แต้ม ได้ทาง https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards -ภาษา- ไทย ภาพรวม :ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครวาดภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กด้อยโอกาส พร้อมรับเกียรติบัตร และ ชั่วโมงจิตอาสา สำหรับหารรับรองทุนหรือทำพอร์ตฟอลิโอ และสร้างภาพที่ดึงดูดใจซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้รักการอ่าน ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน เข้าร่วมตอนนี้และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของเด็กๆ!

Overview

โปรแกรมกิจกรรมนี้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับกลุ่ม คุณจะสามารถเข้ากลุ่มเมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม

UNCOMMON VOLUNTEER Group

UNCOMMON VOLUNTEER Group

สาธารณะ สมาชิก 10,233 คน

Share to Friends

Registration Fee

฿279.00

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page