top of page

รับส่วนลดมากสุด 50 บาท/คน* เมื่อสมัครเป็นกลุ่ม

วาดภาพประกอบนิทานเพื่อเด็กด้อยโอกาส

เกี่ยวกับ

ชั่วโมงอาสา : 3-10 ชั่วโมง/ภาพ การรับรอง : เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) แนะนำเพื่อ : เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการวาดภาพ,ทักษะการใช้เทคโนโลยี ภาพรวม :เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครวาดภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กด้อยโอกาสของเรา พร้อมรับเกียรติบัตร และ ชั่วโมงจิตอาสา สำหรับหารรับรองทุนหรือทำพอร์ตฟอลิโอ และสร้างภาพที่ดึงดูดใจซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้รักการอ่าน ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน เข้าร่วมตอนนี้และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของเด็กๆ!

แชร์

ภาพรวม

ราคา

฿229.00

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page