top of page

รับส่วนลดมากสุด 50 บาท/คน* เมื่อสมัครเป็นกลุ่ม

บริจาคของเล่นเด็ก เพื่อเด็กด้อยโอกาส(เข้าร่วมฟรี)

เกี่ยวกับ

ชั่วโมงอาสา : - การรับรอง : - แนะนำเพื่อ : พอร์ตฟอลิโอ,ส่งต่อของเล่นให้ผู้ด้อยโอกาส ภาพรวม :บริจาคของเล่นให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความสุข ความสะดวกสบายมาให้กับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึง กิจกรรมนี้มักเกี่ยวข้องกับการรวบรวมของเล่นใหม่หรือของเล่นที่ใช้น้อยจากผู้บริจาคและแจกจ่ายให้กับเด็กที่ต้องการผ่านองค์กร การกุศล หรือโครงการริเริ่มของชุมชน การบริจาคของเล่นเป็นวิธีการที่เรียบง่ายแต่ให้ผลดีในการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเมตตา และสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในชีวิตของพวกเขา Uncommon Volunteer จะส่งมอบของเล่นไปยังโรงเรียนหรือชุมชนที่ต้องการ ซึ่งท่านสามารถติดตามการส่งมอบ ได้ที่เพจ Uncommon Volunteer

แชร์

ภาพรวม

ราคา

ฟรี

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page