top of page

การขอการรับรอง/เกียรติบัตร

รหัสคู่มือ

cer-process-2

หมวดหมู่

Certificate Proceeding, Top Search

การดำเนินการ:
  • สมัครกิจกรรมแบบ "รับใบรับรองเท่านั้น"

  • เข้าร่วมกิจกรรม: โดยปฏิบัติตามคู่มือสำหรับแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรม และรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ

  • ส่งผลงาน/หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม: หลังเข้าร่วมกิจกรรมหรือดำเนินการตามคู่มือเสร็จสิ้น

  • ส่งคำขอเพื่อรับใบรับรอง: หลังจากดำเนินการตามข้อกำหนดที่จำเป็นและส่งผลงานการเข้าร่วมหรือหลักฐานที่จำเป็นแล้ว ท่านต้องส่งคำขอเพื่อรับ/ขอการรับรอง


หมายเหตุ

  • ผู้เข้าร่วมต้องส่งคำขอการรับรองภายใน 24 ชม.ส่งผลงานกิจกรรมเสร็จสิ้น

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำการลงทะเบียน/สมัครเสร็จเรียบร้อย หากพ้นกำหนดการนี้ ท่านจะหมดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมและส่งคำขอการรับรอง

รายงานปัญหาเลย !

หลังจากส่งรายงานปัญหาแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าอัพเดตสถานะการดำเนินการโดยอัตโนมัติ โปรดอย่าปิดเว็บไซต์จนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์ หรือคำร้องของท่านได้รับการดำเนินการแล้ว

หากเกี่ยวข้องกับ
การขอการรับรอง/เกียรติบัตร
รหัสปัญหา
cer-process-2
พร้อมระบุ
ชื่อกิจกรรม วันที่สมัคร รายละเอียดปัญหา ภาพหน้าจอ
arrow&v

รายละเอียดปัญหา (กรุณาระบุข้อมูลให้ชัดเจนตามคู่มือ)

Problem details (Please specify the information clearly according to the manual)

Choose File

กรุณารอสักครู่ โปรดอย่าปิดแท็บ

ผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูล

Report

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page