กิจกรรมอาสาออนไลน์

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นสำดับถัดไป เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

การรับรอง

ทุกประเภท

 

GET STARTED

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

1st STEP

ตรวจสอบหนังสือ อ่านคู่มือและเริ่มพิมพ์หนังสือ

 
ตรวจสอบหนังสือ อ่านคู่มือและเริ่มพิมพ์หนังสือ


เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ อาสาสมัครต้องตรวจสอบหนังสือที่มีการพิมพ์ไปแล้ว และผ่านการตรวจสอบแล้ว หรือนำไปใช้ประโยชน์แล้ว หรือมีการพิมพ์เพื่อนำไปแปลงเป็นอักษรเบลล์แล้ว

- โปรดเลือก -

ตรวจสอบหนังสือ คลิกที่นี่
เริ่มพิมพ์หนังสือ

  1. พิมพ์หนังสือ (ภาษาไทย) เล่มไหนก็ได้ ซึ่งสามารถหามาได้ด้วยตนเอง (ยกเว้นหนังสือเรียนหรือเนื้อหาการเรียน) *หนังสือวรรณกรรม/นิยาย/ความรู้ทั่วไปเป็นที่ต้องการ โดยควรเน้นไปที่หนังสือที่ส่วนมากเป็นตัวหนังสือ ไม่ใช้ภาพในการอธิบาย เนื่องจากจะมีการนำไปแปลงเป็นอักษรเบลล์

  2. ในส่วนเนื้อหาพิมพ์โดยใช้ตัวหนังสือขนาด 16 pt. (แนะนำฟอนต์ TH Sarabun) ในส่วนหัวข้อให้ปรับขนาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสม และจำเป็นต้องพิมพ์ให้จบเล่ม เมื่อจบเล่มแล้วให้ส่งทีเดียว (1 เล่ม = เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง)

  3. จำเป็นต้องพิมพ์ทุกหน้า ยกเว้นหน้าอ้างอิง (สามารถถ่ายภาพแนบแทนได้)

  4. ดูตัวอย่างคลิกที่นี่


2nd STEP

เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน โดยเป็นไฟล์ Word หรือ .docx