top of page

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจเพื่อพัฒนาโครงการ/นโยบายการศึกษา พร้อมรับ ชม. อาสา

เราขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม "แบบสอบถามของ Uncommon" เพื่อการปรับปรุงบริการทางการศึกษาและการเสนอแนะนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่องค์กรทางการศึกษา โดยคุณสามารถเข้าร่วมได้ที่ปุ่มด้านล่างข้อดีในการเข้าร่วม:

  • ชั่วโมงอาสา: การทำแบบสอบถามนี้จะนับเป็นชั่วโมงอาสา 3 ชั่วโมง แม้ว่าจะใช้เวลาจริงในการทำประมาณ 10-20 นาทีเท่านั้น

  • การรับรอง: เมื่อทำแบบสอบถามเสร็จสิ้น จะได้รับ ชม. อาสา ที่สามารถรวมกับเกียรติบัตรกิจกรรมอื่นๆ ของคุณได้

  • แนะนำเพื่อ: สะสมชั่วโมงอาสา หรือเพื่อเติมเต็มพอร์ตฟอลิโอของคุณ

  • แต้ม: คุณจะได้รับแต้มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ บางกิจกรรมคุณอาจเข้าร่วมได้ฟรี ตรวจสอบสิทธิ์และแต้มของคุณได้ที่ https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards


นโยบายการศึกษา

ภาษา: แบบสอบถามนี้มีเฉพาะในภาษาไทยและสำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ภาพรวมของแบบสอบถาม: เราต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยปรับปรุงบริการทางการศึกษาและเสนอแนะแนวทางนโยบายที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรทางการศึกษา

เราหวังว่าคุณจะให้เวลาและความคิดเห็นเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงบริการและนโยบายทางการศึกษา ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุน

Comments


bottom of page