top of page

Learn for Change : เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม

Learn for Change: Technology and the environment

OVERVIEW

Students, General

Saturday, April 6, 2024

ออนไลน์ - Google Classroom

299 บาท (3 คนขึ้นไปลด 10%)

Thai, English

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Project Award

Recent Review

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เต็ม 5

WHAT WILL YOU DISCOVER

  ภาพรวมกิจกรรม:

"Learn for Change: เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม" ค่ายที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านการฝึกอบรมเชิงสร้างสรรค์และเวิร์กช็อป ผู้เข้าร่วมจะได้สำรวจผลกระทบอันลึกซึ้งของเทคโนโลยีต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พวกเขาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก


 

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:

 • ตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม: ปลูกฝังความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

 • นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม: มอบความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน

 • AI เพื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: สำรวจศักยภาพของ AI ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน

 • การเรียนรู้เชิงโต้ตอบ: จัดเวิร์กช็อปและเกมเชิงโต้ตอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการนำความรู้ที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ของผู้เข้าร่วม

 • แลกเปลี่ยนความคิด: ส่งเสริมและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดและความคิดเห็น ปลูกฝังแนวคิดของการร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้เข้าร่วม


 

  Highlight สำคัญของค่าย:

 • การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมระดับโลก: เจาะลึกในการอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกและผลกระทบต่อสังคม

 • เวิร์กช็อปนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม: เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่สำรวจนวัตกรรมและโซลูชันที่ยั่งยืนที่อำนวยความสะดวกโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 • AI เพื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ AI เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน

 • การเรียนรู้แบบโต้ตอบและเกม: สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เชิงโต้ตอบและเกมที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการนำไปใช้

 • การแลกเปลี่ยนความรู้: โต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมรุ่น หล่อหลอมชุมชนนักประดิษฐ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

  ทำไมค่ายนี้จึงสำคัญ

ในโลกที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคต "Learn for Change" กลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับเยาวชนไทย ค่ายนี้ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมองว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยรวมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับนวัตกรรม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถจินตนาการและมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ค่ายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้แก่เยาวชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้เจาะลึกลงไปถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่จะได้รับความกระจ่างอันมีค่า แต่ยังได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือระดับโลกเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


 

  รายละเอียด

วันที่ Updating

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมร่วม:

นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่ต้องการเข้าร่วม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 60 คน

เข้าร่วมทาง: Google Classroom-Google meet


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และเกียรติบัตรอาสาจาก Uncommon Unique ตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์และ QR Code

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ฟรี 1 กิจกรรมบนเว็บไซต์ UncommonUnique.com พร้อมรับชั่วโมงอาสาสมัคร+เกียรติบัตร เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ผลงานจากกิจกรรม และเวิร์คชอปภายในค่าย

 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

 • สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอบรมทำ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ฟรี

 • แต้มและส่วนลดในการสมัครค่ายอื่น ๆ

SPEAKERS

SESSIONS AND AGENDA

13:00 - 13:15: แนะนำค่ายและภาพรวม
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันโดยย่อ

 • กิจกรรม Icebreaking

 
13:15 - 14:00: ช่วงที่ 1 อบรม
 • หัวข้อ: สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

 
  14:00 - 14:15: พักเบรค
 
14:15 - 15:00: ช่วงที่ 2 อบรม
 • หัวข้อ: นวัตกรรมด้านความยั่งยืน

 
  15:00 - 15:05: พักเบรค
 
15:05 - 16:00 :ช่วงที่ 3 เวิร์คชอป
 • เวิร์กช็อป AI เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 • เล่นเกมส์ และร่วมสนุกในกิจกรรม

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
16:00 - 16:20: ปิดค่าย
 • ผู้เข้าร่วมอภิปรายสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และแบ่งปันช่วงเวลาที่ตนชื่นชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สรุปและอำลา

 

**กิจกรรมทุกกิจกรรมจะเข้าร่วมผ่านชองทางออนไลน์ Google Meet เท่านั้น

FEE and REGISTRATION

Learn for Change : เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม

ระดับทั่วไป: 299 บาท (10 คนแรก 259 บาท)

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • รับเกียรติบัตร 1 ใบสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าถึงกิจกรรมและเซสชั่นหลักของโครงการได้

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานและโอกาสในการเรียนรู้


ระดับ Advanced: 399 บาท (10 คนแรก 359 บาท)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับทั่วไป

 • เข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • รับใบรับรองเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาสาสมัคร

 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมและการรับรองเพิ่มเติม


ระดับ Special: 499 บาท (15 คนแรก 419 บาท)

(แนะนำสำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับ  Advanced

 • สิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่เน้นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ/CV/เรซูเม่

 • เสริมสร้างทักษะการพัฒนาวิชาชีพ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ที่ครอบคลุมและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

มีทุนการศึกษา (Online)

กิจกรรมนี้มีโครงการมอบทุนการศึกษา ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ฟรี มีทุนการศึกษาสูงสุด 15 ทุน โดยมอบโอกาสสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับทุนประเภทนั้นๆ แม้ว่าทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ผู้รับจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบรับรอง 80 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง

PREPARATION

Related Support

More from UNCOMMON

bottom of page