top of page

Unique Leader : ทักษะผู้นำแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน

Unique Leader: Leading innovation and sustainability

OVERVIEW

Students, General

Saturday, March 23, 2024

ออนไลน์ - Google Classroom

299 บาท (3 คนขึ้นไปลด 10%)

Thai, English

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Project Award

Recent Review

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เต็ม 5

WHAT WILL YOU DISCOVER

  ภาพรวมกิจกรรม:

"Unique Leader: ทักษะผู้นำแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน" ค่ายสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อเยาวชนไทยโดยเฉพาะ มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พาผู้เข้าร่วมร่วมเดินทางแห่งการเรียนรู้ ความร่วมแรงร่วมใจ และค้นหาตัวเองผ่านการฝึกอบรมเชิงสร้างสรรค์ บ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคต


 

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:

 • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน: ปลูกฝังความเข้าใจถึงนวัตกรรมในฐานะแรงขับเคลื่อนความยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าร่วม

 • ความเป็นผู้นำระดับโลกในยุค AI: เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในการฝ่าฟันความท้าทายของภูมิทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระดับโลก

 • AI เพื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: มอบความรู้และทักษะในการใช้ AI เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 • เวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบ: จัดเวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมการนำความรู้ด้านความเป็นผู้นำ นวัตกรรม และ AI ไปประยุกต์ใช้จริง

 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชุมชน: อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้และการร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วม หล่อหลอมเครือข่ายผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล


 

  Highlight สำคัญของค่าย:

 • การฝึกอบรมด้านนวัตกรรม: เจาะลึกแนวคิดด้านนวัตกรรม โดยเน้นย้ำบทบาทในการส่งเสริมความยั่งยืน

 • ความเป็นผู้นำระดับโลกในยุค AI: ซึมซับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นสำหรับการเดินทางฝ่าฟันความซับซ้อนของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

 • เวิร์กช็อป AI เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม: เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่สำรวจการใช้ AI สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 • การเรียนรู้แบบโต้ตอบ: มีส่วนร่วมในเวิร์กช็อป เกม และกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการนำทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้จริง

 • ผู้เชี่ยวชาญนำการอบรม: รับประโยชน์จากบทเรียนที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญ มอบมุมมองอันมีค่าเกี่ยวกับนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ และ AI


 

  ทำไมค่ายนี้จึงสำคัญ

ท่ามกลางยุคแห่งการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และความต้องการอย่างเร่งด่วนสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน "Unique Leader" เป็นค่ายสำคัญสำหรับเยาวชนไทย โปรแกรมนี้มุ่งมั่นที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ และความยั่งยืน โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบเหล่านี้ในการสร้างความยืดหยุ่นให้กับอนาคตของเรา ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ AI และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค่ายนี้ไม่เพียงเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมสำหรับความท้าทายในปัจจุบัน แต่ยังวางตำแหน่งให้พวกเขาเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอีกด้วย ส่วนผสมความรู้ที่ไม่เหมือนใครนี้ให้อำนาจแก่เยาวชนในการเป็นผู้นำที่หลากหลายและสร้างสรรค์ สามารถฝ่าฟันโลกในยุคปัจจุบันที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ค่ายนี้มีความสำคัญอยู่ที่ศักยภาพในการปลุกปั้นผู้นำรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงเข้าใจความซับซ้อนของนวัตกรรมและ AI แต่ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นธรรมสำหรับประเทศไทยและทั่วโลก


 

  รายละเอียด

วันที่ Updating

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมร่วม:

นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่ต้องการเข้าร่วม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 60 คน

เข้าร่วมทาง: Google Classroom-Google meet


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และเกียรติบัตรอาสาจาก Uncommon Unique ตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์และ QR Code

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ฟรี 1 กิจกรรมบนเว็บไซต์ UncommonUnique.com พร้อมรับชั่วโมงอาสาสมัคร+เกียรติบัตร เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ผลงานจากกิจกรรม และเวิร์คชอปภายในค่าย

 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

 • สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอบรมทำ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ฟรี

 • แต้มและส่วนลดในการสมัครค่ายอื่น ๆ

SPEAKERS

SESSIONS AND AGENDA

13:00 - 13:15: แนะนำค่ายและภาพรวม
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันโดยย่อ

 • กิจกรรม Icebreaking

 
13:15 - 14:00: ช่วงที่ 1 อบรม
 • หัวข้อ: นวัตกรรมด้านความยั่งยืน

 
  14:00 - 14:15: พักเบรค
 
14:15 - 15:00: ช่วงที่ 2 อบรม
 • หัวข้อ: ทักษะผู้นำแห่งโลกยุค AI

 
  15:00 - 15:05: พักเบรค
 
15:05 - 16:00 :ช่วงที่ 3 เวิร์คชอป
 • เวิร์กช็อป AI เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 • เล่นเกมส์ และร่วมสนุกในกิจกรรม

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
16:00 - 16:20: ปิดค่าย
 • ผู้เข้าร่วมอภิปรายสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และแบ่งปันช่วงเวลาที่ตนชื่นชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สรุปและอำลา

 

**กิจกรรมทุกกิจกรรมจะเข้าร่วมผ่านชองทางออนไลน์ Google Meet เท่านั้น

FEE and REGISTRATION

Unique Leader : ทักษะผู้นำแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน

ระดับทั่วไป: 299 บาท (10 คนแรก 259 บาท)

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • รับเกียรติบัตร 1 ใบสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าถึงกิจกรรมและเซสชั่นหลักของโครงการได้

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานและโอกาสในการเรียนรู้


ระดับ Advanced: 399 บาท (10 คนแรก 359 บาท)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับทั่วไป

 • เข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • รับใบรับรองเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาสาสมัคร

 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมและการรับรองเพิ่มเติม


ระดับ Special: 499 บาท (15 คนแรก 419 บาท)

(แนะนำสำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับ  Advanced

 • สิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่เน้นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ/CV/เรซูเม่

 • เสริมสร้างทักษะการพัฒนาวิชาชีพ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ที่ครอบคลุมและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

มีทุนการศึกษา (Online)

กิจกรรมนี้มีโครงการมอบทุนการศึกษา ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ฟรี มีทุนการศึกษาสูงสุด 15 ทุน โดยมอบโอกาสสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับทุนประเภทนั้นๆ แม้ว่าทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ผู้รับจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบรับรอง 80 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง

PREPARATION

Related Support

More from UNCOMMON

bottom of page