top of page

Learn for Change : ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ

Learn for Change: Designing innovations for people with disabilities

OVERVIEW

Students, General

Saturday, July 27, 2024

ออนไลน์ - Google Classroom

299 บาท (3 คนขึ้นไปลด 10%)

Thai, English

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Project Award

Recent Review

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เต็ม 5

WHAT WILL YOU DISCOVER

  ภาพรวมกิจกรรม:

เตรียมพร้อมสำหรับ "Learn for Change: ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ" ค่ายที่ไม่เหมือนใครซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสร้างสรรค์โซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อคนพิการ โปรแกรมนี้แนะนำผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับความท้าทายของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เผชิญกับบุคคลที่มีความพิการและแนะนำพวกเขาในการพัฒนาโครงการที่มีผลกระทบ ผ่านการอบรมแบบโต้ตอบและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายสังคม กรณีศึกษา และกลยุทธ์การพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิภาพ


 

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:

 • การตระหนักถึงนโยบายสังคม: เสริมสร้างความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับนโยบายสังคมและประสบการณ์การดำรงชีวิตของบุคคลที่มีความพิการ ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ

 • การสำรวจกรณีศึกษา: สำรวจประเด็นสำคัญที่ต้องเผชิญโดยบุคคลที่มีความพิการในสังคมไทยผ่านกรณีศึกษา โดยให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาส

 • การพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิภาพ: เตรียมให้ผู้เข้าร่วมด้วยทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาโครงการที่สร้างสรรค์และมีผลกระทบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความต้องการของบุคคลที่มีความพิการในสังคม


 

  Highlight สำคัญของค่าย:

 • การฝึกอบรมแบบโต้ตอบ: มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมในการอบรมแบบโต้ตอบ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายสังคม ความท้าทายด้านความพิการ และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

 • การวิเคราะห์กรณีศึกษา: ดำน้ำลงในกรณีศึกษาจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถระบุประเด็นสำคัญที่ต้องเผชิญโดยบุคคลที่มีความพิการและระดมความคิดในการหาวิธีแก้ปัญหา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการ: แนะนำผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโครงการที่ส่งผลดีต่อสังคม

 • การสะท้อนปิด: ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขา แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมของพวกเขาในการตั้งแคมป์


 

  ทำไมค่ายนี้จึงสำคัญ

ค่ายนี้มีความสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมในการได้รับความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับความท้าทายที่ต้องเผชิญโดยบุคคลที่มีความพิการในสังคมไทย โดยส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและให้ทักษะในทางปฏิบัติในการพัฒนาโครงการ ค่ายนี้มอบอำนาจให้เยาวชนในการเป็นแกนนำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในสังคมที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้น จุดมุ่งหมายของการมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางออนไลน์คือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมที่มีความหมาย ค่ายนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมและสนับสนุนสำหรับทุกคน


 

  รายละเอียด

วันที่ Updating

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมร่วม:

นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่ต้องการเข้าร่วม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 60 คน

เข้าร่วมทาง: Google Classroom-Google meet


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และเกียรติบัตรอาสาจาก Uncommon Unique ตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์และ QR Code

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ฟรี 1 กิจกรรมบนเว็บไซต์ UncommonUnique.com พร้อมรับชั่วโมงอาสาสมัคร+เกียรติบัตร เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ผลงานจากกิจกรรม และเวิร์คชอปภายในค่าย

 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

 • สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอบรมทำ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ฟรี

 • แต้มและส่วนลดในการสมัครค่ายอื่น ๆ

SPEAKERS

SESSIONS AND AGENDA

13:00 - 13:15: แนะนำค่ายและภาพรวม
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันโดยย่อ

 • กิจกรรม Icebreaking

 
13:15 - 14:00: ช่วงที่ 1 อบรม
 • หัวข้อ: นโยบายสังคมและความเป็นอยู่

 
  14:00 - 14:15: พักเบรค
 
14:15 - 15:00: ช่วงที่ 2 อบรม
 • หัวข้อ: Case Study - ปัญหาเรื้อรังที่ผู้พิการพบเจอในสังคมไทย

 • หัวข้อ: การพัฒนาโครงการเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 
  15:00 - 15:05: พักเบรค
 
15:05 - 16:00 :ช่วงที่ 3 เวิร์คชอป
 • เวิร์กช็อปการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เล่นเกมส์ และร่วมสนุกในกิจกรรม

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
16:00 - 16:20: ปิดค่าย
 • ผู้เข้าร่วมอภิปรายสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และแบ่งปันช่วงเวลาที่ตนชื่นชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สรุปและอำลา

 

**กิจกรรมทุกกิจกรรมจะเข้าร่วมผ่านชองทางออนไลน์ Google Meet เท่านั้น

FEE and REGISTRATION

Learn for Change : ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ

ระดับทั่วไป: 299 บาท (10 คนแรก 259 บาท)

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • รับเกียรติบัตร 1 ใบสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าถึงกิจกรรมและเซสชั่นหลักของโครงการได้

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานและโอกาสในการเรียนรู้


ระดับ Advanced: 399 บาท (10 คนแรก 359 บาท)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับทั่วไป

 • เข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • รับใบรับรองเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาสาสมัคร

 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมและการรับรองเพิ่มเติม


ระดับ Special: 499 บาท (15 คนแรก 419 บาท)

(แนะนำสำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับ  Advanced

 • สิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่เน้นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ/CV/เรซูเม่

 • เสริมสร้างทักษะการพัฒนาวิชาชีพ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ที่ครอบคลุมและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

มีทุนการศึกษา (Online)

กิจกรรมนี้มีโครงการมอบทุนการศึกษา ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ฟรี มีทุนการศึกษาสูงสุด 15 ทุน โดยมอบโอกาสสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับทุนประเภทนั้นๆ แม้ว่าทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ผู้รับจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบรับรอง 80 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง

PREPARATION

Related Support

More from UNCOMMON

bottom of page